Anunț de participare

  1. Autoritatea contractantă: S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L., cod unic de înregistrare 17103310, cu sediul în sat Sfântu Ilie, comuna Șcheia, strada Rulmentului, nr. 62, județul Suceava, e-mail: autotehnorom@gmail.com
  2. Denumirea/obiectul contractului: servicii de consultanță privind elaborarea Planului de afaceri și completarea Cererii de finanțare pentru proiectul “Achiziție de mijloace fixe la S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L.“, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Serviciile vor fi predate la sediul S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L.
  3. Tipul procedurii aplicate: procedură competitivă – conform Ordinului 1284 din 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene
  4. Tipul contractului: contract de servicii
  5. Termen de prestare a serviciilor este de la data semnării contractului de servicii până la data de 28.11.2020.
  6. Durata contractului este de 6 luni.
  7. Valoarea estimată: 600.000,00 lei. Prețul contractului nu se poate ajusta.
  8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 23.09.2020, ora: 10:00. Adresa la care trebuie depuse/transmise ofertele: S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L., sat Sfântu Ilie, comuna Șcheia, strada Rulmentului, nr. 62, județul Suceava
  9. Ofertele trebuie să îndeplinească cerințele din documentația de atribuire – Specificații tehnice
  10. Modul de obţinere a Specificațiilor tehnice: se solicită prin e-mail la adresa autotehnorom@gmail.com transmiterea Specificațiilor tehnice.